KAEVETÖÖD

Alates aastast 2022 osutame üleriigiliselt kaeve- ja pinnasetöid. 

Teenuse osutamiseks kasutame ekskvaatorit KOMATSU PC55MR

Meie pakutavad kaevetööd: 

– Reovee kohtkäitlussüsteemid: biopuhastite, septikute ja kogumismahutite paigaldamine

– Septikute müük

– Kaablitrasside kaevamine (kaevetööd kaablite paigaldamiseks) 

– Vee- ja kanalisatsioonitööde tarbeks kaevetööde teostamine

– Kraavide kaevamine (kaevame uusi ja renoveerimis olemasolevaid kuivenduskraave)

– Lammutustööd (väiksemate hoonete lammutus ja jäätmete utiliseerimine)

– Haljastus- ja planeerimistööd (pinnase planeerimine ja ettevalmistamine)

Hinnapäringu kaeve- ja pinnasetöödele saate esitada alloleva vormi kaudu.

VALIK MR TEENUSED OÜ TEOSTATUD KAEVETÖID

Scroll to Top